Κατάλογος ξενοδοχείων στην περιοχή Christiansted, Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι