Κατάλογος ξενοδοχείων στην περιοχή Σαρλότ Αμαλί, Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι