Όροι Υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση: 1 Οκτωβρίου 2018

Ποιοι είμαστε;

H Skyscanner («εμάς», «εμείς» ή «μας» ανάλογα με τα συμφραζόμενα) είναι μια παγκόσμια επιχείρηση η οποία παρέχει άμεσες ηλεκτρονικές υπηρεσίες αναζήτησης ταξιδιών (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, συγκρίσεων πτήσεων, ξενοδοχείων και ενοικίασης αυτοκινήτων) και άλλες υπηρεσίες σχετικές με ταξίδια (οι «Υπηρεσίες της Skyscanner») σε χρήστες σε όλο τον κόσμο μέσω των ιστοσελίδων, των εφαρμογών και άλλων πλατφορμών μας (οι «Πλατφόρμες της Skyscanner»).

Η Skyscanner δεν είναι ταξιδιωτικός πράκτορας και δεν είναι υπεύθυνη για την παροχή ή τον καθορισμό ή έλεγχο των τιμών που εφαρμόζονται σε οποιεσδήποτε από τις ταξιδιωτικές επιλογές ή προϊόντα (όπως πτήσεις ή ξενοδοχεία) για τα οποία μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση, να βρείτε ή/και να κάνετε κράτηση μέσω των Υπηρεσιών της Skyscanner ή των Πλατφορμών της Skyscanner («Ταξιδιωτικά Προϊόντα Τρίτων Μερών»). Όλα αυτά τα Ταξιδιωτικά Προϊόντα Τρίτων Μερών παρέχονται από ανεξάρτητα πρακτορεία ταξιδίων, αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία, ταξιδιωτικούς πράκτορες ή άλλα τρίτα μέρη και υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις που επιβάλλονται από αυτά τα τρίτα μέρη.

Οι Υπηρεσίες της Skyscanner και οι Πλατφόρμες της Skyscanner παρέχονται από τη Skyscanner Limited, ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η οποία έχει εγγραφεί και καταχωρηθεί στην Αγγλία και την Ουαλία, με αριθμό εταιρείας 04217916 μαζί με άλλους οργανισμούς που ελέγχουν, είτε άμεσα είτε έμμεσα, ελέγχονται από ή βρίσκονται υπό κοινό έλεγχο με την Skyscanner («Εταιρείες του Ομίλου Skyscanner»). Τα στοιχεία της εταιρείας μας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης αλληλογραφίας και της καταστατικής μας έδρας, είναι διαθέσιμα εδώ.

Οι παρόντες όροι

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις («Όροι») διέπουν την πρόσβαση σε και τη χρήση, από μέρους σας, των Υπηρεσιών της Skyscanner ή/και των Πλατφορμών της Skyscanner και, μαζί με την πολιτική απορρήτου μας, την πολιτική μας περί cookies και τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές, συνιστούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την Skyscanner. Με τη λήψη, μεταφόρτωση περιεχομένου σε και την πρόσβαση σε ή άλλη χρήση των Υπηρεσιών της Skyscanner ή/και των Πλατφορμών της Skyscanner, επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με τους παρόντες όρους και με τους όρους της πολιτικής απορρήτου, της πολιτικής περί cookies και των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών.

Ορισμένες από τις Υπηρεσίες ή/και Πλατφόρμες της Skyscanner (για παράδειγμα τα B2B προϊόντα «Skyscanner για επιχειρήσεις» μας) επιβάλλουν διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση των εν λόγω υπηρεσιών. Όποτε συμβαίνει αυτό, θα ενημερώνεστε με σαφήνεια και θα πρέπει να επιβεβαιώσετε την αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων, οι οποίοι θα εφαρμόζονται αντί ή σε συνδυασμό με τους παρόντες όρους ανάλογα με την περίπτωση.

Μπορούμε να τροποποιήσουμε τους παρόντες όρους ανά πάσα στιγμή κατά την κρίση μας. Σε περίπτωση τροποποίησης των παρόντων όρων, οι αναθεωρημένοι όροι και προϋποθέσεις θα παρουσιάζονται σε ή μέσω των Υπηρεσιών της Skyscanner ή/και των Πλατφορμών της Skyscanner και θα θεωρείται ότι έχετε αποδεχθεί τις οποιεσδήποτε τροποποιήσεις εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες της Skyscanner ή/και τις πλατφόρμες της Skyscanner μετά την παρουσίαση των τροποποιήσεων.

Σε περίπτωση μη αποδοχής, από μέρους σας, όλων των παρόντων όρων, τότε δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες της Skyscanner ή τις Πλατφόρμες της Skyscanner.

Χρήση των Υπηρεσιών της Skyscanner

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες και τις Πλατφόρμες της Skyscanner μόνο σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και για νόμιμους σκοπούς. Δεδομένου του ότι δέχεστε να συμμορφωθείτε με τους παρόντες όρους, σας παραχωρούμε μια μη μεταβιβάσιμη, μη αποκλειστική άδεια λήψης, πρόσβασης και χρήσης των Υπηρεσιών της Skyscanner ή/και των Πλατφορμών της Skyscanner για τους δικούς σας προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς και για κανένα άλλο σκοπό. Πιο συγκεκριμένα, η χορήγηση της εν λόγω άδειας υπόκειται στην αποδοχή σας ότι δεν θα:

α) χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες της Skyscanner ή/και τις Πλατφόρμες της Skyscanner για οποιονδήποτε σκοπό που είναι ακατάλληλος, παράνομος, ή για να δημοσιεύσετε, προωθήσετε ή μεταδώσετε οποιοδήποτε υλικό το οποίο (i) είναι δυσφημιστικό, προσβλητικό, αισχρό ή με άλλον τρόπο αμφισβητήσιμο, (ii) παραβιάζει την εμπιστοσύνη ή την ιδιωτική ζωή ή τα δικαιώματα οποιωνδήποτε τρίτων μερών, συμπεριλαμβανομένων πνευματικών δικαιωμάτων, δικαιωμάτων εμπορικού σήματος ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, (iii) δημοσιεύεται, προωθείται ή μεταδίδεται με σκοπό τη διαφήμιση ή προώθηση του εαυτού σας ή οποιωνδήποτε τρίτων μερών, (iv) είναι παραπλανητικό ή διαστρεβλωτικό όσον αφορά την ταυτότητά σας ή το οποίο υποδηλώνει με οποιονδήποτε τρόπο ότι χορηγείστε από, συνεργάζεστε, ή συνδέεστε με την Skyscanner, ή (v) δεν έχετε οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα ή τις άδειες που πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας.

β) χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες της Skyscanner ή/και τις Πλατφόρμες της Skyscanner για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό ή με οποιονδήποτε τρόπο που μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή να δυσφημίσει τη Skyscanner,

γ) κάνετε αποσυναρμολόγηση, αντίστροφη μηχανική ή αποσυμπίληση, με άλλον τρόπο, οποιουδήποτε λογισμικού, εφαρμογών, ενημερώσεων ή υλικού που περιέχεται ή διατίθεται μέσω των Υπηρεσιών της Skyscanner ή/και των Πλατφορμών της Skyscanner, εκτός εάν επιτρέπεται από το νόμο,

δ) αντιγράφετε, διανέμετε, κοινοποιείτε στο κοινό, πουλάτε, ενοικιάζετε, δανείζετε, ή χρησιμοποιείτε με άλλον τρόπο τις Υπηρεσίες της Skyscanner ή/και τις Πλατφόρμες της Skyscanner, ή προσπαθείτε να παραβιάσετε ή να παρακάμψετε τυχόν μέτρα ασφάλειας που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη ή τον περιορισμό της πρόσβασης σας σε ή της χρήσης, από μέρους σας, των Υπηρεσιών της Skyscanner ή/και των Πλατφορμών της Skyscanner,

ε) χρησιμοποιείτε ή παρεμβαίνετε στις Υπηρεσίες της Skyscanner ή/και στις Πλατφόρμες της Skyscanner με τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει, να απενεργοποιήσει, να παρεμποδίσει, να υπερφορτώσει, να επηρεάσει ή να θέσει σε κίνδυνο τα συστήματα ή την ασφάλειά μας ή να παρέμβει με άλλους χρήστες,

στ) παρουσιάζετε σε ή μεταδίδετε μέσω των Υπηρεσιών της Skyscanner ή/και των Πλατφορμών της Skyscanner οποιοδήποτε κακόβουλο κώδικα προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, ιό, «άρνηση εξυπηρέτησης» ή επίθεση ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, ιό τύπου worm, ιό τύπου Trojan horse, κλειδί άδειας χρήσης, βοηθητικό πρόγραμμα ελέγχου άδειας ή κλείδωμα λογισμικού,

ζ) αφαιρείτε, αλλοιώνετε, ή αντικαθιστάτε οποιεσδήποτε ανακοινώσεις του συντάκτη, εμπορικά σήματα, εμπορικές επωνυμίες, λογότυπα ή άλλες ονομασίες προέλευσης στις Υπηρεσίες της Skyscanner ή/και στις Πλατφόρμες της Skyscanner ή θα παρουσιάζετε ή θα προσπαθείτε να παρουσιάσετε τις Υπηρεσίες της Skyscanner ή/και τις Πλατφόρμες της Skyscanner ως προϊόντα άλλων και όχι της Skyscanner,

η) χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε αυτοματοποιημένο πρόγραμμα υπολογιστή ή εφαρμογή για σάρωση, αντιγραφή, ευρετηρίαση, ταξινόμηση, ή εκμετάλλευση, με άλλον τρόπο, των Υπηρεσιών της Skyscanner ή/και των Πλατφορμών της Skyscanner ή οποιουδήποτε μέρους αυτών.

Σε περίπτωση που έχετε εγγραφεί σε οποιαδήποτε λειτουργία ή χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες της Skyscanner ή/και τις Πλατφόρμες της Skyscanner για την(τις) οποία(ες) απαιτείται η χρήση λογαριασμού σύνδεσης ή κωδικού πρόσβασης, συμφωνείτε ότι θα θεωρείστε υπεύθυνος(η) ώστε να διατηρούνται εμπιστευτικοί και ασφαλείς οι εν λόγω κωδικοί πρόσβασης και στοιχεία σύνδεσης. Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή σας, ή υποψιάζεστε, για οποιονδήποτε λόγο, ότι η ασφάλεια των στοιχείων πρόσβασής σας έχει παραβιαστεί, παρακαλώ ενημερώστε μας εδώ το συντομότερο δυνατό.

Οι Υπηρεσίες της Skyscanner και οι Πλατφόρμες της Skyscanner δεν προορίζονται για παιδιά κάτω των 13 ετών και δεν επιτρέπεται η παροχή πληροφοριών σε ή μέσω των Υπηρεσιών της Skyscanner και των Πλατφορμών της Skyscanner σε οποιαδήποτε άτομα ηλικίας κάτω των 13 ετών. Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά στοιχεία από παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών και αν μάθουμε ότι έχουμε συλλέξει ή λάβει προσωπικά στοιχεία από παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών, θα διαγράφουμε τα στοιχεία αυτά σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου μας.

Στο βαθμό που οποιοδήποτε στοιχείο των Υπηρεσιών της Skyscanner ή/και των Πλατφορμών της Skyscanner φιλοξενείται στον ιστότοπο τρίτου μέρους (για παράδειγμα στο Facebook ή σε άλλον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης), και υπάρχουν ξεχωριστοί όροι και προϋποθέσεις χρήσης όσον αφορά το συγκεκριμένο ιστότοπο τρίτου μέρους, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε πλήρως με τέτοιους όρους και προϋποθέσεις.

Ανταλλαγή πληροφοριών με εμάς

Παίρνουμε πολύ σοβαρά την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής και λειτουργούμε πάντα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Αναγνωρίζετε ότι οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα (όπως αυτά ορίζονται στην πολιτική απορρήτου μας) που υποβάλλετε στις ή μέσω των Υπηρεσιών της Skyscanner ή/και των Πλατφορμών της Skyscanner μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εμάς σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου μας. Συμφωνείτε να φροντίζετε ώστε όλα τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε να είναι ακριβή και ενημερωμένα, και ότι έχετε λάβει όλες τις συναινέσεις, άδειες ή εγκρίσεις που απαιτούνται ώστε να μας δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιούμε τις εν λόγω πληροφορίες σύμφωνα με τους παρόντες όρους, τις κοινοτικές μας κατευθυντήριες γραμμές και με την πολιτική απορρήτου μας.

Στο βαθμό που οι Υπηρεσίες της Skyscanner ή/και οι Πλατφόρμες της Skyscanner σας επιτρέπουν να δημοσιεύετε, μεταφορτώνετε, μεταδίδετε ή διαθέτετε οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες, εικόνες, βίντεο ή άλλα δεδομένα με την Skyscanner ή άλλους χρήστες της Skyscanner («Περιεχόμενο χρήστη»), συμφωνείτε ότι:

α) είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το Περιεχόμενο Χρήστη που μεταφορτώνετε και αντιπροσωπεύετε και συμφωνείτε ότι δεν θα κοινοποιείτε οτιδήποτε το οποίο δεν έχετε την άδεια ή το δικαίωμα να κοινοποιήσετε και σε σχέση με το οποίο δεν μπορείτε να χορηγήσετε την άδεια που αναφέρεται στην παράγραφο (β) παρακάτω,

β) αν και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ενυπάρχουν σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη θα ανήκουν σε εσάς ή στους δικαιοπαρόχους σας και είστε πάντα ελεύθεροι να μοιράζεστε το περιεχόμενο χρήστη σας με οποιοδήποτε άλλο άτομο, παρέχετε, δια του παρόντος, στη Skyscanner και στις εταιρείες του ομίλου της Skyscanner, το μη αποκλειστικό, αόριστης διαρκείας, χωρίς τέλη, παγκόσμιο, μεταβιβάσιμο και υποαδειοδοτούμενο δικαίωμα να φιλοξενεί, χρησιμοποιεί, αναπαράγει, τόσο ηλεκτρονικά όσο και με άλλον τρόπο, παρουσιάζει δημόσια, διανέμει, τροποποιεί, προσαρμόζει, δημοσιεύει, μεταφράζει, και δημιουργεί παράγωγα έργα από όλο και οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη (σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου μας), μεταξύ άλλων για σκοπούς διαφήμισης και μάρκετινγκ των Υπηρεσιών της Skyscanner ή/και των Πλατφορμών της Skyscanner. Για παράδειγμα, ενδέχεται να θέσουμε το Περιεχόμενο Χρήστη στη διάθεση των επιχειρηματικών μας συνεργατών ή άλλων εταιρειών του Ομίλου Skyscanner για να προβάλλεται στους δικούς τους ιστότοπους. Έχετε τον έλεγχο του Περιεχομένου Χρήστη που μεταφορτώσατε στις Υπηρεσίες Skyscanner και μπορείτε να τερματίσετε αυτήν την άδεια οποιαδήποτε στιγμή είτε διαγράφοντας το Περιεχόμενο Χρήστη είτε τον λογαριασμό σας στη Skyscanner. Το διαγραμμένο Περιεχόμενο Χρήστη θα αφαιρείται έγκαιρα εντός 48 ωρών από τη διαγραφή.

γ) δεν έχουμε καμία υποχρέωση να αποθηκεύουμε, διατηρούμε, δημοσιεύουμε ή διαθέτουμε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη το οποίο μεταφορτώνετε εσείς, και θα είστε υπεύθυνοι για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας οποιουδήποτε τέτοιου Περιεχομένου Χρήστη εάν είναι απαραίτητο.

Στο βαθμό που μας παρέχετε οποιεσδήποτε προτάσεις, σχόλια, βελτιώσεις, ιδέες ή άλλου είδους παρατηρήσεις («Ανατροφοδότηση»), εκχωρείτε αμετάκλητα, δια του παρόντος, την κυριότητα του συνόλου των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που ενυπάρχουν στην εν λόγω ανατροφοδότηση σε εμάς και αναγνωρίζετε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να κοινοποιήσουμε οποιαδήποτε Ανατροφοδότηση αυτού του είδους για οποιοδήποτε σκοπό κατά την κρίση μας. Μπορείτε να μας παρέχετε τα σχόλιά σας κάνοντας κλικ στην καρτέλα «Ανατροφοδότηση» ή εδώ.

Ιδιοκτησία της Skyscanner

Εκτός όπως αναφέρεται αλλού στους παρόντες όρους, όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των πνευματικών δικαιωμάτων (συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων σε λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών), των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των εμπορικών σημάτων ή των εμπορικών επωνυμιών, των δικαιωμάτων σχεδιασμού, των δικαιωμάτων βάσεων δεδομένων, τεχνογνωσίας, εμπορικού απορρήτου και των δικαιωμάτων εμπιστοσύνης στις Υπηρεσίες και Πλατφόρμες της Skyscanner (μαζί τα «δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας») ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στη Skyscanner. Αποδέχεστε ότι χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες της Skyscanner ή/και τις Πλατφόρμες της Skyscanner, δεν θα αποκτάτε κανένα δικαίωμα, τίτλο ή συμφέρον σε ή προς τις Υπηρεσίες της Skyscanner ή/και τις Πλατφόρμες της Skyscanner ή σε ή προς τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εξαιρουμένης της περιορισμένης άδειας χρήσης των Υπηρεσιών της Skyscanner και των Πλατφορμών της Skyscanner που σας χορηγείται σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Αποδέχεστε επίσης ότι δεν έχετε κανένα δικαίωμα να έχετε πρόσβαση σε οποιαδήποτε πτυχή των Υπηρεσιών της Skyscanner και των Πλατφορμών της Skyscanner σε μορφή πηγαίου κώδικα.

Ιδιοκτησία άλλων ατόμων

Σεβόμαστε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων. Εάν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι τα πνευματικά σας δικαιώματα παραβιάζονται από οποιοδήποτε περιεχόμενο των Υπηρεσιών της Skyscanner ή/και των Πλατφορμών της Skyscanner, παρακαλώ στείλτε γραπτή κοινοποίηση της εν λόγω παραβάσεως επικοινωνώντας μαζί μας εδώ.

Ακρίβεια τιμών και εγγύηση αποποίησης ευθυνών

Η χρήση, από μέρους σας, των Υπηρεσιών της Skyscanner ή/και των Πλατφορμών της Skyscanner γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

Παρόλο που εφαρμόζουμε αυστηρές πολιτικές «ακρίβειας τιμών» με όλους τους εταίρους οι οποίοι μας παρέχουν ταξιδιωτικά δεδομένα και προσπαθούμε να διασφαλίζουμε ότι το περιεχόμενο που εμφανίζεται στις ή μέσω των Υπηρεσιών και Πλατφορμών της Skyscanner είναι ενημερωμένο και ακριβές, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την αξιοπιστία ή την ακρίβεια του εν λόγω περιεχομένου. Παρέχουμε τις Υπηρεσίες και τις Πλατφόρμες της Skyscanner «όπως είναι» και αποποιούμαστε ρητώς οποιωνδήποτε διατάξεων, όρων και εγγυήσεων, οποιουδήποτε είδους, είτε ρητών ή σιωπηρών, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των σιωπηρών διατάξεων τίτλου, μη παραβίασης, εμπορευσιμότητας και ακρίβειας, καθώς και τυχόν διατάξεων που απορρέουν από τη χρήση του εμπορίου, την πορεία της συναλλαγής ή την πορεία της απόδοσης. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, δεν φέρουμε καμία ευθύνη και δεν σας εγγυόμαστε ότι οι Υπηρεσίες της Skyscanner και οι Πλατφόρμες της Skyscanner (α) είναι ακριβείς, πλήρεις ή ενημερωμένες, (β) θα είναι πάντα διαθέσιμες, (γ) θα ανταποκρίνονται στις προσδοκίες σας, ή (δ) είναι ασφαλείς ή απαλλαγμένες από λάθη, σφάλματα, ατέλειες, ιούς ή κακόβουλο λογισμικό.

Πραγματοποίηση ταξιδιωτικών κρατήσεων μέσω της Skyscanner

Η Skyscanner δεν είναι ταξιδιωτικός πράκτορας και δεν είναι υπεύθυνη για την παροχή οποιωνδήποτε ταξιδιωτικών επιλογών που εμφανίζονται μέσω των Υπηρεσιών της Skyscanner ή/και των Πλατφορμών της Skyscanner ή για τον καθορισμό ή τον έλεγχο των τιμών που παρουσιάζουμε. Τα οποιαδήποτε ταξιδιωτικά προϊόντα τρίτων μερών τα οποία εντοπίζετε ή/και για τα οποία πραγματοποιείτε κρατήσεις μέσω των Υπηρεσιών της Skyscanner ή/και των Πλατφορμών της Skyscanner παρέχονται από ανεξάρτητους ταξιδιωτικούς πράκτορες, αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία, ταξιδιωτικά γραφεία ή άλλα τρίτα μέρη («Πάροχους Ταξιδιών»).

Η Skyscanner διευκολύνει της κρατήσεις σας με τους Πάροχους Ταξιδιών αλλά δεν είναι υπεύθυνη για και δεν έχει καμία ευθύνη απέναντί σας όσον αφορά τέτοιες κρατήσεις. Θα ενημερώνεστε για την ταυτότητα του σχετικού Πάροχου Ταξιδιών και τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για την κράτησή σας με αυτόν («Όροι Πάροχου Ταξιδιών») κατά την πραγματοποίηση της κράτησης και θα πρέπει να φροντίζετε ώστε να τους έχετε διαβάσει και κατανοήσει πλήρως προτού ολοκληρώσετε την κράτησή σας.

Οι Όροι Πάροχου Ταξιδιών θα καθορίζουν τα δικαιώματά σας έναντι του Πάροχου Ταξιδιών και θα εξηγούν τι υποχρεώσεις έχουν απέναντί σας σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά.

Συμφωνείτε να συμμορφωθείτε πλήρως με όλους τους ισχύοντες Όρους Πάροχου Ταξιδιών. Αναγνωρίζετε ότι η παραβίαση των όρων του ταξιδιωτικού πάροχου μπορεί να οδηγήσει σε ακύρωση εισιτηρίων ή κρατήσεων, ανάκληση μιλίων τακτικών επιβατών και άλλων παροχών, καθώς και σε πρόσθετες χρεώσεις.

Σε περίπτωση που έχετε χρησιμοποιήσει τις Πλατφόρμες της Skyscanner για να κάνετε κράτηση για δύο ή περισσότερα σχετικά ταξιδιωτικά προϊόντα εντός 24 ωρών (για παράδειγμα αεροπορικό εισιτήριο και, ξεχωριστά, (εντός 24 ωρών από την πρώτη κράτηση) ξενοδοχείο) τότε αυτό μπορεί να ταξινομηθεί ως «Συνδεδεμένη ταξιδιωτική διαρρύθμιση» ανάλογα με το πού βρίσκεστε και τους ισχύοντες νόμους προστασίας των καταναλωτών που εφαρμόζονται στη συγκεκριμένη περίπτωση.  Σε περίπτωση που έχει δημιουργηθεί μια Συνδεδεμένη ταξιδιωτική διαρρύθμιση, δεν θα έχετε το ίδιο επίπεδο προστασίας του καταναλωτή που θα έχετε όταν κάνετε κράτηση τόσο του αεροπορικού εισιτηρίου όσο και του ξενοδοχείου μαζί μέσω ενός μόνο πράκτορα (οπότε και ενδεχομένως να αποκτήσετε τα οφέλη που ισχύουν για την κράτηση πακέτων διακοπών).  Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βασίζεστε σε κάθε μεμονωμένο πάροχο για την εκτέλεση των υπηρεσιών του και δεν δικαιούστε νομική προσφυγή στον διοργανωτή ή τον πωλητή ενός πακέτου. Σε περίπτωση αφερεγγυότητας ενός από τους παρόχους που εμπλέκονται στη Συνδεδεμένη ταξιδιωτική διαρρύθμιση, δεν θα ισχύουν οι προστασίες που προβλέπονται από τους Κανονισμούς Ταξιδιωτικών Πακέτων της ΕΕ.

Περιορισμοί και εξαιρέσεις ευθύνης.

Οι παρόντες όροι ορίζουν την πλήρη έκταση των υποχρεώσεων και ευθυνών της Skyscanner σε σχέση με τις Υπηρεσίες και τις Πλατφόρμες της Skyscanner.

Η Skyscanner δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν διευθετήσεις που κάνετε με οποιαδήποτε τρίτα μέρη ως αποτέλεσμα της χρήσης, από μέρους σας, των Υπηρεσιών της Skyscanner και των Πλατφορμών της Skyscanner (συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οποιουδήποτε Πάροχου Ταξιδιών). Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε προβλήματα με κάποια κράτηση που κάνετε ή προσπαθείτε να κάνετε μέσω της Skyscanner, αναγνωρίζετε ότι το πρόβλημα θα πρέπει να επιλυθεί με τον σχετικό Πάροχο Ταξιδιών και ότι η μοναδική σας αποζημίωση σε τέτοιες περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε επιστροφής χρημάτων, εξαρτάται από τον σχετικό Πάροχο Ταξιδιών και όχι από την Skyscanner. Σε περίπτωση που οι Υπηρεσίες της Skyscanner ή/και οι Πλατφόρμες της Skyscanner περιλαμβάνουν συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους και πόρους που σας παρέχονται από τρίτα μέρη, οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται μόνο για σκοπούς ενημέρωσής σας. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο του περιεχομένου αυτών των δικτυακών τόπων ή πόρων και δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για αυτό ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκύψει από τη χρήση του από μέρους σας.

Μπορεί να δείτε στις Υπηρεσίες της Skyscanner ή/και στις Πλατφόρμες της Skyscanner διαφημιστικό υλικό το οποίο έχει υποβληθεί από τρίτους. Κάθε επιμέρους διαφημιζόμενος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο του διαφημιστικού υλικού του και η Skyscanner δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για το περιεχόμενο διαφημιστικού υλικού, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, οποιωνδήποτε λαθών, παραλείψεων, ή ανακριβειών σε αυτό.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπει ο νόμος, εμείς (μαζί με τα στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους, αντιπροσώπους, θυγατρικές εταιρείες παρόχους μας και τρίτα μέρη) δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για (α) οποιεσδήποτε ανακρίβειες ή παραλήψεις στο περιεχόμενο που παρουσιάζεται σε ή μέσω των Υπηρεσιών της Skyscanner ή/και των Πλατφορμών της Skyscanner, ή (β) οποιοδήποτε είδος ανωτέρας βίας, ατύχημα, καθυστέρηση ή οποιαδήποτε ειδική, παραδειγματική, τιμωρητική, έμμεση, τυχαία ή επακόλουθη απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε είδους (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της απώλειας κερδών ή αποταμιεύσεων), είτε βάσει σύμβασης, αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), αντικειμενικής ευθύνης ή με άλλον τρόπο, που αντιμετωπίζετε εσείς και που προκύπτει από ή σε σχέση με την πρόσβαση, χρήση ή την αδυναμία πρόσβασης ή χρήσης, από μέρους σας, των Υπηρεσιών της Skyscanner ή/και των Πλατφορμών της Skyscanner ή οποιουδήποτε περιεχομένου που περιέχεται και περιλαμβάνεται σε αυτές.

Σύμφωνα με τους παρόντες όρους και στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η μέγιστη συνολική ευθύνη μας προς εσάς η οποία προκύπτει από ή σε σχέση με τους παρόντες όρους ή την πρόσβαση σε, τη χρήση, ή την αδυναμία πρόσβασης σε ή χρήσης, από μέρους σας, των Υπηρεσιών της Skyscanner ή/και των Πλατφορμών της Skyscanner, θα περιορίζεται στο ποσό των £100 (εκατό στερλίνες).

Τίποτα από αυτά που περιλαμβάνονται στους παρόντες όρους δεν θα περιορίζει ή αποκλείει (α) την ευθύνη μας σε περίπτωση θανάτου ή σωματικής βλάβης που προκλήθηκε από δική μας αμέλεια ή απάτη ή δόλια παραπλάνηση, (β) οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί από το νόμο, ή (γ) τα νόμιμα δικαιώματά σας.

Η ευθύνη σας απέναντι σε εμάς

Με την επιφύλαξη των παρόντων όρων, θα είστε υπεύθυνοι και υπόχρεοι απέναντί μας για οποιεσδήποτε ενέργειες, απαιτήσεις, διαδικασίες, δαπάνες, ζημίες, απώλειες και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, νομικών εξόδων), με τα οποία έχουμε επιβαρυνθεί είτε εμείς είτε οι Εταιρείες του Ομίλου Skyscanner και ο κάθε ένας από τα στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους και αντιπροσώπους μας, και τα οποία προκύπτουν από ή συνδέονται, με οποιονδήποτε τρόπο, με τη χρήση, από μέρους σας, των Υπηρεσιών της Skyscanner ή/και των Πλατφορμών της Skyscanner ή από την παραβίαση των παρόντων όρων.

Τερματισμός

Η Skyscanner μπορεί, κατά την απόλυτη κρίση της, να τερματίσει άμεσα οποιαδήποτε συμφωνία μαζί σας στο πλαίσιο των παρόντων όρων οποιαδήποτε στιγμή, ενημερώνοντάς σας ή/και, σε περίπτωση που διαθέτετε λογαριασμό σύνδεσης, ακυρώνοντας την ιδιότητα μέλους σας και την πρόσβασή σας στο λογαριασμό σας και αφαιρώντας οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη που έχετε μεταφορτώσει στις Υπηρεσίες της Skyscanner ή/και στις Πλατφόρμες της Skyscanner. Η Skyscanner μπορεί να αναστείλει, είτε εν όλω είτε εν μέρει, τη χρήση, από μέρους σας, των Υπηρεσιών της Skyscanner ή/και των Πλατφορμών της Skyscanner χωρίς προειδοποίηση οποιαδήποτε στιγμή, για παράδειγμα με σκοπό να αποτρέψει την από μέρους σας μεταφόρτωση οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρήστη, χωρίς να έχει οποιαδήποτε ευθύνη απέναντί σας.

Γενικές διατάξεις

Αποδέχεστε ότι η μη εξουσιοδοτημένη χρήση, από μέρους σας, των Υπηρεσιών της Skyscanner ή/και των Πλατφορμών της Skyscanner μπορεί να οδηγήσει σε ανεπανόρθωτη ζημιά για τη Skyscanner ή/και τις θυγατρικές της εταιρείες ή τους δικαιοπαρόχους της για την οποία οι οποιεσδήποτε χρηματικές αποζημιώσεις θα ήταν ανεπαρκείς. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση τέτοιας μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, εμείς και οι θυγατρικές μας εταιρείες ή/και οι δικαιοπαρόχοι μας (ανάλογα με την περίπτωση) θα έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε, πέραν των οποιωνδήποτε άλλων διαθέσιμων ένδικων μέσων, την άμεση λήψη ασφαλιστικών μέτρων εναντίον σας, απαγορεύοντάς σας οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση των Υπηρεσιών της Skyscanner ή/και των Πλατφορμών της Skyscanner.

Η ακυρότητα ή μη εκτελεστότητα οποιασδήποτε διάταξης (εν όλω ή εν μέρει) των παρόντων όρων δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα ή εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων (εν όλω ή εν μέρει). Το σύνολο ή μέρος οποιασδήποτε διάταξης η οποία θεωρείται από αρμόδιο δικαστήριο ως άκυρη ή ανεφάρμοστη θα θεωρείται ότι έχει διαγραφεί από τους παρόντες όρους.

Οι παρόντες όροι αφορούν εσάς προσωπικά. Δεν θα δικαιούστε να εκχωρήσετε τους παρόντες όρους, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.

Οι παρόντες όροι αντιπροσωπεύουν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εμάς και εσάς και αντικαθιστούν όλους και οποιουσδήποτε προηγούμενους όρους, προϋποθέσεις, συμφωνίες και ρυθμίσεις όσον αφορά τη χρήση, από μέρους σας, των Υπηρεσιών της Skyscanner ή/και των Πλατφορμών της Skyscanner.

Θα ενεργούμε άμεσα σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποιο Περιεχόμενο Χρήστη παραβιάζει τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση που γνωρίζετε ή υποψιάζεστε ότι γίνονται οποιεσδήποτε παράνομες δραστηριότητες, ή γνωρίζετε ή υποψιάζεστε ότι έχουν παραβιαστεί έργα που ανήκουν σε εσάς, επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.

Οποιαδήποτε παράληψη, από εμάς, να επιβάλουμε οποιουσδήποτε από τους παρόντες όρους, δεν θα συνιστά παραίτηση από αυτούς ή από το δικαίωμα να επιβάλουμε οποιουσδήποτε από τους παρόντες όρους σε μεταγενέστερο στάδιο.

Οποιαδήποτε άτομα δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη στους παρόντες όρους δεν θα έχουν κανένα δικαίωμα να επιβάλουν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων.

Ανεξάρτητα από τη χώρα από την οποία αποκτάτε πρόσβαση σε ή χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες της Skyscanner ή/και τις Πλατφόρμες της Skyscanner, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, οι παρόντες όροι και η χρήση, από μέρους σας, των Υπηρεσιών της Skyscanner ή/και των Πλατφορμών της Skyscanner θα πρέπει να ρυθμίζονται σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας και θα θεωρείται ότι έχετε υποβληθεί στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αγγλίας και της Ουαλίας για την επίλυση τυχόν διαφορών που μπορεί να προκύψουν δυνάμει του παρόντος.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Skyscanner ή έχετε οποιεσδήποτε εισηγήσεις σχετικά με το πώς μπορούν να βελτιωθούν οι υπηρεσίες της Skyscanner ή/και οι Πλατφόρμες της Skyscanner, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας εδώ. Εναλλακτικά, μπορείτε να μας γράψετε στο Quartermile One, 15 Lauriston Place, Edinburgh EH3 9EN, σημειώνοντας την επιστολή υπόψη του «Γενικού Συμβούλου» μας.

Λάβετε ακόμα περισσότερα από την Skyscanner

Εγγραφείτε στο