Όροι Υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση: Φεβρουάριος 2020

Ποιοι είμαστε;

H Skyscanner («εμάς», «εμείς» ή «μας» ανάλογα με τα συμφραζόμενα) παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες αναζήτησης ταξιδιών (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, συγκρίσεων πτήσεων, ξενοδοχείων και ενοικίασης αυτοκινήτων) και άλλες υπηρεσίες σχετικές με ταξίδια (οι «Υπηρεσίες») σε χρήστες σε όλο τον κόσμο μέσω των ιστοτόπων, των εφαρμογών και άλλων πλατφορμών μας (οι «Πλατφόρμες»).

Η Skyscanner δεν είναι ταξιδιωτικός πράκτορας και δεν είναι υπεύθυνη για την παροχή ή τον καθορισμό ή έλεγχο των τιμών που εφαρμόζονται σε οποιεσδήποτε από τις ταξιδιωτικές επιλογές ή προϊόντα τα οποία βρίσκετε και για τα οποία κάνετε κράτηση μέσω των Υπηρεσιών μας («Ταξιδιωτικά Προϊόντα Τρίτων Μερών»). Όλα αυτά τα Ταξιδιωτικά Προϊόντα Τρίτων Μερών παρέχονται από ανεξάρτητα πρακτορεία ταξιδίων, αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία, ταξιδιωτικούς πράκτορες ή άλλα τρίτα μέρη («Ταξιδιωτικοί Πάροχοι») και υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις που επιβάλλονται από αυτά τα τρίτα μέρη.

Οι Υπηρεσίες και οι Πλατφόρμες μας παρέχονται από τη Skyscanner Limited, ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η οποία έχει εγγραφεί και καταχωρηθεί στην Αγγλία και την Ουαλία, με αριθμό εταιρείας 04217916.  Άλλες οντότητες οι οποίες, είτε άμεσα είτε έμμεσα, ελέγχουν, ελέγχονται από ή υπόκεινται από κοινού σε έλεγχο με την Skyscanner και αναφέρονται στους παρόντες όρους ως «Εταιρείες του Ομίλου της Skyscanner». Τα στοιχεία της εταιρείας μας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης αλληλογραφίας και της καταστατικής μας έδρας, είναι διαθέσιμα στη σελίδα Στοιχεία εταιρείας.

Οι παρόντες όροι

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις (“Όροι”) διέπουν την πρόσβαση και τη χρήση, από μέρους σας, στις Υπηρεσίες και Πλατφόρμες μας, μαζί με την Πολιτική απορρήτου, την Πολιτική περί cookies και τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές. Αποκτώντας πρόσβαση σε χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες ή τις Πλατφόρμες, επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με τους παρόντες όρους και με τους όρους της πολιτικής απορρήτου, της πολιτικής περί cookies και των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών.

Ορισμένες από τις Υπηρεσίες και Πλατφόρμες (για παράδειγμα τα προϊόντα «Skyscanner για επιχειρήσεις» μας) επιβάλλουν διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση των εν λόγω υπηρεσιών. Σε αυτή την περίπτωση, θα ενημερώνεστε ξεκάθαρα και οι εν λόγω όροι θα εφαρμόζονται αντί ή από κοινού με τους παρόντες όρους, ανάλογα με την περίπτωση.

Μπορούμε να τροποποιήσουμε τους παρόντες όρους ανά πάσα στιγμή κατά την κρίση μας. Σε περίπτωση τροποποίησης των παρόντων όρων, θα δημοσιεύουμε τους αναθεωρημένους όρους και προϋποθέσεις και θα θεωρείται ότι έχετε αποδεχτεί οποιεσδήποτε τροποποιήσεις αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες ή τις Πλατφόρμες μας μετά την εμφάνιση των τροποποιήσεων. Σε περίπτωση μη αποδοχής, από μέρους σας, όλων των εν λόγω όρων, τότε δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες ή τις Πλατφόρμες μας.

Χρήση των υπηρεσιών μας

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες και τις Πλατφόρμες μας μόνο σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και για νόμιμους σκοπούς. Δεδομένου του ότι δέχεστε να συμμορφωθείτε με τους εν λόγω όρους, σας παραχωρούμε μια μη μεταβιβάσιμη, μη αποκλειστική άδεια λήψης, πρόσβασης και χρήσης των Υπηρεσιών και των Πλατφορμών μας για τους δικούς σας προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς και για κανένα άλλο σκοπό. Παραχωρούμε αυτή την άδεια με την προϋπόθεση ότι συμφωνείτε ότι δεν θα:

 1. χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες και τις Πλατφόρμες μας για οποιονδήποτε σκοπό που είναι ακατάλληλος, παράνομος, ή για να δημοσιεύσετε, προωθήσετε ή μεταδώσετε οποιοδήποτε υλικό το οποίο: (i) είναι δυσφημιστικό, προσβλητικό, αισχρό ή με άλλον τρόπο αμφισβητήσιμο, (ii) παραβιάζει την εμπιστοσύνη ή την ιδιωτική ζωή ή τα δικαιώματα οποιωνδήποτε τρίτων μερών, συμπεριλαμβανομένων πνευματικών δικαιωμάτων, δικαιωμάτων εμπορικού σήματος ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, (iii) δημοσιεύεται, προωθείται ή μεταδίδεται με σκοπό τη διαφήμιση ή προώθηση του εαυτού σας ή οποιωνδήποτε τρίτων μερών, ή (iv) είναι παραπλανητικό ή διαστρεβλωτικό όσον αφορά την ταυτότητά σας ή το οποίο υποδηλώνει με οποιονδήποτε τρόπο ότι χορηγείστε από, συνεργάζεστε, ή συνδέεστε με την Skyscanner, ή (v) δεν έχετε οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα ή άδειες που πρέπει να διαθέσετε,
 2. χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες ή τις Πλατφόρμες μας για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό ή με οποιονδήποτε τρόπο που μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή να δυσφημίσει τη Skyscanner,
 3. κάνετε αποσυναρμολόγηση, αντίστροφη μηχανική ή αποσυμπίληση, με άλλον τρόπο, οποιουδήποτε λογισμικού, εφαρμογών, ενημερώσεων ή υλικού που περιέχεται ή διατίθεται μέσω των Υπηρεσιών ή των Πλατφορμών μας, εκτός εάν επιτρέπεται από το νόμο,
 4. αντιγράφετε, διανέμετε, κοινοποιείτε στο κοινό, πουλάτε, ενοικιάζετε, δανείζετε, ή χρησιμοποιείτε με άλλον τρόπο τις Υπηρεσίες ή τις Πλατφόρμες μας, ή προσπαθείτε να παραβιάσετε ή να παρακάμψετε τυχόν μέτρα ασφάλειας που χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό της πρόσβασης σας σε ή της χρήσης, από μέρους σας, των Υπηρεσιών ή των Πλατφορμών μας,
 5. χρησιμοποιείτε ή παρεμβαίνετε στις Υπηρεσίες ή στις Πλατφόρμες μας με τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει, να απενεργοποιήσει, να παρεμποδίσει, να υπερφορτώσει, να επηρεάσει ή να θέσει σε κίνδυνο τα συστήματα ή την ασφάλειά μας ή να παρέμβει με άλλους χρήστες,
 6. εισαγάγετε σε ή να μεταδίδετε μέσω των Υπηρεσιών ή των Πλατφορμών μας οποιοδήποτε αποδιοργανωτικό ή κακόβουλο κώδικα, ιό, ιό τύπου worm, δούρειο ίππο, ή επίθεση «άρνησης εξυπηρέτησης» ή επίθεσης «spam», ή
 7. αφαιρείτε, αλλοιώνετε, ή αντικαθιστάτε οποιεσδήποτε ανακοινώσεις του συντάκτη, εμπορικά σήματα, εμπορικές επωνυμίες, λογότυπα ή άλλες ονομασίες προέλευσης στις Υπηρεσίες ή στις Πλατφόρμες μας ή παρουσιάζετε ή προσπαθείτε να παρουσιάσετε τις Υπηρεσίες ή τις Πλατφόρμες μας ως προϊόντα άλλων και όχι της Skyscanner.

Συμφωνείτε επίσης να μην χρησιμοποιείτε μη εξουσιοδοτημένο αυτοματοποιημένο πρόγραμμα υπολογιστή, πρακτορείο λογισμικού, bot, αράχνη ή άλλο λογισμικό ή εφαρμογή για σκοπούς σάρωσης, αντιγραφής, ευρετηρίασης, ταξινόμησης ή άλλου είδους εκμετάλλευση των Υπηρεσιών ή των Πλατφορμών μας ή των δεδομένων που περιέχονται σε αυτές. Η Skyscanner έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις στη συλλογή, επεξεργασία και παρουσίαση χιλιάδων προμηθευτών ταξιδιωτικών δεδομένων και προσφέρει πρόσβαση σε ταξιδιωτικά δεδομένα βάσει εμπορικού API, οπότε κάθε παραβίαση αυτής της διάταξης αποτελεί σημαντική παραβίαση των παρόντων όρων και η Skyscanner διατηρεί το δικαίωμα να λάβει οποιαδήποτε τεχνική ή νομική ενέργεια χρειάζεται για τον εντοπισμό και τον περιορισμό της μη εξουσιοδοτημένης αυτοματοποιημένης πρόσβασης στις Υπηρεσίες και τις Πλατφόρμες μας.

Όταν συνδέεστε με τις Υπηρεσίες ή τις Πλατφόρμες μας με λογαριασμό σύνδεσης ή κωδικό πρόσβασης, είστε υπεύθυνοι για την εμπιστευτικότητα και την προστασία των εν λόγω κωδικών πρόσβασης και στοιχείων σύνδεσης. Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή σας, ή υποψιάζεστε, για οποιονδήποτε λόγο, ότι η ασφάλεια των στοιχείων πρόσβασής σας έχει παραβιαστεί, ενημερώστε μας άμεσα μέσω του Κέντρου εξυπηρέτησής μας.

Οι Υπηρεσίες και οι Πλατφόρμες μας δεν προορίζονται για παιδιά κάτω των 16 ετών και δεν επιτρέπεται η παροχή πληροφοριών σε ή μέσω των Υπηρεσιών ή των Πλατφορμών μας σε οποιοδήποτε άτομο ηλικίας κάτω των 16 ετών. Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά στοιχεία από παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών και αν μάθουμε ότι έχουμε συλλέξει ή λάβει προσωπικά στοιχεία από παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών, θα διαγράφουμε τα στοιχεία αυτά σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου μας.

Στο βαθμό που οποιοδήποτε στοιχείο των Υπηρεσιών ή των Πλατφορμών μας φιλοξενείται στον ιστότοπο τρίτου μέρους (για παράδειγμα στο Facebook ή σε άλλον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης), και υπάρχουν ξεχωριστοί όροι χρήσης όσον αφορά το συγκεκριμένο ιστότοπο, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις επιπροσθέτως των παρόντων όρων.

Ανταλλαγή πληροφοριών με εμάς

Παίρνουμε πολύ σοβαρά την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής και λειτουργούμε πάντα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Αναγνωρίζετε ότι οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα (όπως ορίζονται στην πολιτική απορρήτου μας) που υποβάλλετε στις ή μέσω των Υπηρεσιών και των Πλατφορμών μας μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εμάς σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου μας. Συμφωνείτε να φροντίζετε ώστε όλα τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε να είναι ακριβή και ενημερωμένα και ότι έχετε λάβει όλες τις συναινέσεις, άδειες ή εγκρίσεις που απαιτούνται ώστε να μας δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιούμε τις εν λόγω πληροφορίες σύμφωνα με τους παρόντες όρους, τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές και την πολιτική απορρήτου μας.

Στο βαθμό που οι Υπηρεσίες και οι Πλατφόρμες μας σας επιτρέπουν να δημοσιεύετε, μεταφορτώνετε, μεταδίδετε ή διαθέτετε οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες, εικόνες, βίντεο ή άλλα δεδομένα με την Skyscanner ή άλλους χρήστες της Skyscanner («Περιεχόμενο χρήστη»), συμφωνείτε ότι:

 1. είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για Περιεχόμενο Χρήστη που μεταφορτώνετε και αντιπροσωπεύετε και συμφωνείτε ότι δεν θα κοινοποιείτε οτιδήποτε το οποίο δεν έχετε την άδεια ή το δικαίωμα να κοινοποιήσετε ή σε σχέση με το οποίο δεν μπορείτε να χορηγήσετε την άδεια που αναφέρεται στην παράγραφο 2 παρακάτω,
 2. αν και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ενυπάρχουν σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη θα ανήκουν σε εσάς ή στους δικαιοπαρόχους σας και θα έχετε πάντα το δικαίωμα να κοινοποιείτε Περιεχόμενο Χρήστη σας σε οποιονδήποτε άλλο, παρέχετε, δια του παρόντος, στη Skyscanner και στις εταιρείες του ομίλου της Skyscanner, το μη αποκλειστικό, αόριστης διαρκείας, χωρίς τέλη, παγκόσμιο, μεταβιβάσιμο και υποαδειοδοτούμενο δικαίωμα να φιλοξενεί, χρησιμοποιεί, αναπαράγει, τόσο ηλεκτρονικά όσο και με άλλον τρόπο, παρουσιάζει δημόσια, διανέμει, τροποποιεί, προσαρμόζει, δημοσιεύει, μεταφράζει, και δημιουργεί παράγωγα έργα από όλο και οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη (σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου μας), μεταξύ άλλων για σκοπούς διαφήμισης και μάρκετινγκ των Υπηρεσιών και των Πλατφορμών μας. Για παράδειγμα, ενδέχεται να κάνουμε το Περιεχόμενο Χρήστη διαθέσιμο στους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες ή σε άλλες εταιρείες του Ομίλου της Skyscanner ώστε να εμφανίζεται στους δικούς τους ιστότοπους. Έχετε τον έλεγχο του Περιεχομένου Χρήστη που μεταφορτώσατε στις Υπηρεσίες της Skyscanner και μπορείτε να διακόψετε αυτήν την άδεια οποιαδήποτε στιγμή διαγράφοντας είτε το Περιεχόμενο Χρήστη είτε τον λογαριασμό σας στη Skyscanner. Το διαγραμμένο περιεχόμενο χρήστη θα αφαιρείται αμέσως εντός 48 ωρών.
 3. δεν έχουμε καμία υποχρέωση να αποθηκεύουμε, διατηρούμε, δημοσιεύουμε ή διαθέτουμε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη το οποίο μεταφορτώνετε εσείς, και θα είστε υπεύθυνοι για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του δικού σας Περιεχομένου Χρήστη.

Στο βαθμό που μας παρέχετε οποιεσδήποτε προτάσεις, σχόλια, βελτιώσεις, ιδέες ή άλλες παρατηρήσεις («Ανατροφοδότηση»), εκχωρείτε, αμετάκλητα, δια του παρόντος, την κυριότητα του συνόλου των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που ενυπάρχουν στην εν λόγω ανατροφοδότηση σε εμάς και αναγνωρίζετε ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε και να κοινοποιούμε οποιαδήποτε Ανατροφοδότηση αυτού του είδους για οποιοδήποτε σκοπό κατά την κρίση μας. Μπορείτε να μας παρέχετε τα σχόλιά σας κάνοντας κλικ στην καρτέλα «Ανατροφοδότηση»’ ή μέσω του Κέντρου εξυπηρέτησής μας.

Ιδιοκτησία της Skyscanner

Εκτός όπως αναφέρεται αλλού στους παρόντες όρους, όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων (συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων σε λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών), των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των εμπορικών σημάτων ή των εμπορικών επωνυμιών, των δικαιωμάτων σχεδιασμού, των δικαιωμάτων βάσεων δεδομένων, τεχνογνωσίας, εμπορικού απορρήτου και των δικαιωμάτων εμπιστοσύνης στις Υπηρεσίες και στις Πλατφόρμες μας (από κοινού τα «Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας») ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στη Skyscanner. Αναγνωρίζετε ότι, με τη χρήση των Υπηρεσιών ή των Πλατφορμών, δεν θα αποκτήσετε κανένα δικαίωμα, τίτλο ή συμφέρον σε ή σε σχέση με αυτές, πέραν της περιορισμένης άδειας χρήσης τους που σας παραχωρήθηκε από τους παρόντες Όρους. Αναγνωρίζετε επίσης ότι δεν έχετε δικαίωμα πρόσβασης σε καμία από τις Υπηρεσίες ή τις Πλατφόρμες σε μορφή πηγαίου κώδικα, εκτός εάν λανσάρεται με άδεια που επιτρέπει συγκεκριμένα την πρόσβαση αυτή.

Ιδιοκτησία άλλων ατόμων

Σεβόμαστε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων. Εάν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι τα πνευματικά σας δικαιώματα παραβιάζονται από οποιοδήποτε περιεχόμενο των Υπηρεσιών και των Πλατφορμών μας, στείλτε γραπτή γνωστοποίηση της εικαζόμενης παραβίασης στη διεύθυνση legal@skyscanner.net, και σημειώστε την ως υπόψη του Νομικού Τμήματος. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας γραπτώς στη διεύθυνση:

Skyscanner Legal Department

Quartermile One, 15 Lauriston Place, Edinburgh, EH3 9EN

Για να μας βοηθήσετε στην επίλυση οποιωνδήποτε εικαζόμενων παραβιάσεων και, κατά περίπτωση, για την υποβολή έγκυρης ειδοποίησης βάσει του Νόμου περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή εποχή (για τους σκοπούς της οποίας εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος είναι το Νομικό Τμήμα), συμπεριλάβετε τις ακόλουθες πληροφορίες στην ειδοποίησή σας:

 1. ταυτοποίηση του έργου που προστατεύεται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και για το οποίο υπάρχουν ισχυρισμοί ότι έχει παραβιαστεί,
 2. την ταυτοποίηση του εικαζόμενου παράνομου υλικού και παροχή επαρκών πληροφοριών για να το εντοπίσουμε ευλόγως στις Υπηρεσίες μας (είναι αρκετή η παροχή της(των) διεύθυνσης(εων) URL των υλικών),
 3. επαρκείς πληροφορίες ώστε να επικοινωνήσει μαζί σας η Skyscanner, όπως διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και, αν υπάρχει, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
 4. βεβαίωση, από εσάς, ότι έχετε την πεποίθηση καλής πίστης ότι η αμφισβητούμενη χρήση δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, τον αντιπρόσωπό του ή το νόμο,
 5. για ισχυρισμούς βάσει του DMCA μόνο, μία δήλωση από εσάς, η οποία πρέπει να γίνεται υπό την ποινή ψευδορκίας, ότι οι παραπάνω πληροφορίες στη γνωστοποίησή σας είναι ακριβείς και ότι είστε ο(η) κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων ή είστε εξουσιοδοτημένος(η) να ενεργείτε για λογαριασμό του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων και την φυσική ή ηλεκτρονική σας υπογραφή.

Ακρίβεια τιμών και εγγύηση αποποίησης ευθυνών

Η χρήση, από μέρους σας, των Υπηρεσιών και των Πλατφορμών γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

Παρόλο που εφαρμόζουμε αυστηρές πολιτικές ακρίβειας τιμών με όλους τους ταξιδιωτικούς πάροχους οι οποίοι μας παρέχουν ταξιδιωτικά δεδομένα και καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να διασφαλίζουμε ότι το περιεχόμενο που εμφανίζεται στις ή μέσω των Υπηρεσιών ή των Πλατφορμών μας είναι ενημερωμένο και ακριβές, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την αξιοπιστία ή την ακρίβεια του εν λόγω περιεχομένου.

Ομοίως, οι προβλέψεις τιμών μας βασίζονται σε δεδομένα που διατηρούμε και τα οποία σχετίζονται με προηγούμενες τάσεις τιμολόγησης, αλλά δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι προβλέψεις μας θα είναι σωστές.

Παρέχουμε τις Υπηρεσίες και τις Πλατφόρμες «όπως είναι» και αποποιούμαστε ρητώς οποιωνδήποτε διατάξεων, όρων και εγγυήσεων, οποιουδήποτε είδους, είτε ρητών ή σιωπηρών, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των σιωπηρών διατάξεων τίτλου, μη παραβίασης, εμπορευσιμότητας και ακρίβειας, καθώς και τυχόν διατάξεων που απορρέουν από τη χρήση του εμπορίου, την πορεία της συναλλαγής ή την πορεία της απόδοσης. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, δεν φέρουμε καμία ευθύνη και δεν σας εγγυόμαστε ότι οι Υπηρεσίες ή οι Πλατφόρμες μας (α) είναι ακριβείς, πλήρεις ή ενημερωμένες, (β) θα είναι πάντα διαθέσιμες, (γ) θα ανταποκρίνονται στις προσδοκίες σας, ή (δ) είναι ασφαλείς ή απαλλαγμένες από λάθη, σφάλματα, ατέλειες, ιούς ή κακόβουλο λογισμικό.

Προβλέψεις τιμών

Η Skyscanner μπορεί να σας παρέχει πληροφορίες πρόβλεψης αεροπορικών εισιτηρίων αν επιλέξετε να εγγραφείτε στις ειδοποιήσεις τιμών. Οι προβλέψεις τιμών μας είναι η καλύτερη εικασία που μπορούμε να προσφέρουμε ανά πάσα στιγμή με βάση τα δεδομένα που διατηρούμε και τα οποία σχετίζονται με προηγούμενες τάσεις. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι προβλέψεις μας θα είναι σωστές, καθώς η τιμολόγηση και η διαθεσιμότητα εξαρτώνται από τρίτους, όπως εξηγείται παραπάνω. Παρόλο που μπορείτε να επιλέξετε να βασίζεστε στις προβλέψεις μας, δεν εγγυόμαστε (και δεν μπορούμε να το κάνουμε) την ακρίβειά τους και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ανακρίβεια ή μη διαθεσιμότητα ενδεικτικών τιμών.

Πραγματοποίηση ταξιδιωτικών κρατήσεων μέσω της Skyscanner

Η Skyscanner δεν είναι ταξιδιωτικός πράκτορας και δεν είναι υπεύθυνη για την παροχή οποιωνδήποτε ταξιδιωτικών επιλογών που εμφανίζονται μέσω των Υπηρεσιών ή των Πλατφορμών ή για τον καθορισμό ή τον έλεγχο των τιμών που παρουσιάζουμε. Οποιαδήποτε ταξιδιωτικά προϊόντα τρίτων μερών που βρίσκετε και για τα οποία κάνετε κράτηση μέσω των Υπηρεσιών ή των Πλατφορμών μας παρέχονται από ανεξάρτητους ταξιδιωτικούς πάροχους.

Η Skyscanner διευκολύνει της κρατήσεις σας με τους Πάροχους Ταξιδιών αλλά δεν είναι υπεύθυνη για και δεν έχει καμία ευθύνη απέναντί σας όσον αφορά τέτοιες κρατήσεις. Θα ενημερώνεστε για την ταυτότητα του σχετικού Πάροχου Ταξιδιών και τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για την κράτησή σας με αυτόν («Όροι Πάροχου Ταξιδιών») κατά την πραγματοποίηση της κράτησης και θα πρέπει να φροντίζετε ώστε να τους έχετε διαβάσει και κατανοήσει πλήρως προτού ολοκληρώσετε την κράτησή σας.

Οι Όροι Πάροχου Ταξιδιών θα πρέπει να καθορίζουν τα δικαιώματά σας έναντι του Πάροχου Ταξιδιών και θα εξηγούν τι υποχρεώσεις έχουν απέναντί σας σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά.

Συμφωνείτε να συμμορφωθείτε πλήρως με όλους τους ισχύοντες Όρους Πάροχου Ταξιδιών. Αναγνωρίζετε ότι η παραβίαση των όρων του ταξιδιωτικού πάροχου μπορεί να οδηγήσει σε ακύρωση εισιτηρίων ή κρατήσεων, ανάκληση μιλίων τακτικών επιβατών και άλλων παροχών, καθώς και σε πρόσθετες χρεώσεις.

Σε περίπτωση που έχετε χρησιμοποιήσει τις Πλατφόρμες μας για να κάνετε κράτηση για δύο ή περισσότερα σχετικά ταξιδιωτικά προϊόντα εντός 24 ωρών (για παράδειγμα αεροπορικό εισιτήριο και ξενοδοχείο για τα οποίο έγινε κράτηση ξεχωριστά, αλλά εντός 24 ωρών από την πρώτη κράτηση) τότε αυτό μπορεί να ταξινομηθεί ως «Συνδεδεμένη ταξιδιωτική διαρρύθμιση» ανάλογα με το πού βρίσκεστε και τους ισχύοντες νόμους προστασίας των καταναλωτών που εφαρμόζονται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Σε περίπτωση που έχει δημιουργηθεί μια Συνδεδεμένη ταξιδιωτική διαρρύθμιση, δεν θα έχετε το ίδιο επίπεδο προστασίας του καταναλωτή που θα έχετε όταν κάνετε κράτηση τόσο του αεροπορικού εισιτηρίου όσο και του ξενοδοχείου μαζί μέσω ενός μόνο πράκτορα (οπότε και ενδεχομένως να αποκτήσετε τα οφέλη που ισχύουν για την κράτηση πακέτων διακοπών). Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βασίζεστε σε κάθε μεμονωμένο Πάροχο Ταξιδιών για την εκτέλεση των υπηρεσιών του και δεν δικαιούστε νομική προσφυγή στον διοργανωτή ή τον πωλητή ενός πακέτου. Σε περίπτωση αφερεγγυότητας ενός από τους παρόχους που εμπλέκονται στη Συνδεδεμένη ταξιδιωτική διαρρύθμιση, δεν θα ισχύουν οι προστασίες που προβλέπονται από τους Κανονισμούς Ταξιδιωτικών Πακέτων της ΕΕ.

Περιορισμοί και εξαιρέσεις ευθύνης.

Οι παρόντες όροι ορίζουν την πλήρη έκταση των υποχρεώσεων και ευθυνών της Skyscanner σε σχέση με τις Υπηρεσίες και τις Πλατφόρμες μας.

Η Skyscanner δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν διευθετήσεις που κάνετε με οποιαδήποτε τρίτα μέρη ως αποτέλεσμα της χρήσης, από μέρους σας, των Υπηρεσιών ή των Πλατφορμών μας (συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οποιουδήποτε Πάροχου Ταξιδιών). Εάν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε προβλήματα με κάποια κράτηση που κάνετε ή προσπαθείτε να κάνετε μέσω της Skyscanner, αναγνωρίζετε ότι το πρόβλημα θα πρέπει να επιλυθεί με τον σχετικό Πάροχο Ταξιδιών και ότι η μοναδική σας αποζημίωση σε τέτοιες περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε επιστροφής χρημάτων, εξαρτάται από τον σχετικό Πάροχο Ταξιδιών και όχι από την Skyscanner. Σε περίπτωση που οι Υπηρεσίες ή οι Πλατφόρμες μας περιλαμβάνουν συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους και πόρους που σας παρέχονται από τρίτα μέρη, οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται μόνο για σκοπούς ενημέρωσής σας. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο του περιεχομένου αυτών των δικτυακών τόπων ή πόρων και δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για αυτό ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκύψει από τη χρήση του από μέρους σας.

Μπορεί να δείτε στις Υπηρεσίες και στις Πλατφόρμες μας διαφημιστικό υλικό το οποίο έχει υποβληθεί από τρίτους. Κάθε επιμέρους διαφημιζόμενος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο του διαφημιστικού υλικού του και η Skyscanner δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για το περιεχόμενο διαφημιστικού υλικού, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, οποιωνδήποτε λαθών, παραλείψεων, ή ανακριβειών.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπει ο νόμος, εμείς (μαζί με τα στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους, αντιπροσώπους, θυγατρικές εταιρείες παρόχους μας και τρίτα μέρη) δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για (α) οποιεσδήποτε ανακρίβειες ή παραλήψεις στο περιεχόμενο που παρουσιάζεται σε ή μέσω των Υπηρεσιών ή των Πλατφορμών μας, ή (β) οποιοδήποτε είδος ανωτέρας βίας, ατύχημα, καθυστέρηση ή οποιαδήποτε ειδική, παραδειγματική, τιμωρητική, έμμεση, τυχαία ή επακόλουθη απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε είδους (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της απώλειας κερδών ή αποταμιεύσεων), είτε βάσει σύμβασης, αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), αντικειμενικής ευθύνης ή με άλλον τρόπο, που αντιμετωπίζετε εσείς και που προκύπτει από ή σε σχέση με την πρόσβαση, χρήση ή την αδυναμία πρόσβασης ή χρήσης, από μέρους σας, των Υπηρεσιών ή των Πλατφορμών μας ή του περιεχομένου τους.

Σύμφωνα με τους παρόντες όρους και στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η μέγιστη συνολική ευθύνη μας προς εσάς η οποία προκύπτει από ή σε σχέση με τους παρόντες όρους ή την πρόσβαση σε, τη χρήση, ή την αδυναμία πρόσβασης σε ή χρήσης, από μέρους σας, των Υπηρεσιών ή των Πλατφορμών μας, θα περιορίζεται στο ποσό των £100 (εκατό στερλίνες).

Τίποτα από αυτά που περιλαμβάνονται στους παρόντες όρους δεν θα περιορίζει ή αποκλείει (α) την ευθύνη μας σε περίπτωση θανάτου ή σωματικής βλάβης που προκλήθηκε από δική μας αμέλεια ή απάτη ή δόλια παραπλάνηση, (β) οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί από το νόμο, ή (γ) τα νόμιμα δικαιώματά σας.

Η ευθύνη σας απέναντι σε εμάς

Με την επιφύλαξη των παρόντων όρων, θα είστε υπεύθυνοι και υπόχρεοι απέναντί μας για οποιεσδήποτε ενέργειες, απαιτήσεις, διαδικασίες, δαπάνες, ζημίες, απώλειες και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, νομικών εξόδων), με τα οποία έχουμε επιβαρυνθεί είτε εμείς είτε ο Όμιλος Εταιρειών της Skyscanner, και ο κάθε ένας από τα στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους και αντιπροσώπους μας, και τα οποία προκύπτουν από ή συνδέονται, με οποιονδήποτε τρόπο, με τη χρήση, από μέρους σας, των Υπηρεσιών και των Πλατφορμών μας ή από την παραβίαση των παρόντων όρων.

Τερματισμός

Η Skyscanner μπορεί, κατά την απόλυτη κρίση της, να τερματίσει άμεσα οποιαδήποτε συμφωνία μαζί σας στο πλαίσιο των παρόντων όρων οποιαδήποτε στιγμή, ενημερώνοντάς σας ή/και, σε περίπτωση που διαθέτετε λογαριασμό σύνδεσης, ακυρώνοντας την ιδιότητα μέλους σας και την πρόσβασή σας στο λογαριασμό σας και διαγράφοντας οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη που έχετε μεταφορτώσει στις Υπηρεσίες ή στις Πλατφόρμες μας. Η Skyscanner μπορεί να αναστείλει, είτε εν όλω είτε εν μέρη, την από μέρους σας πρόσβαση και χρήση, χωρίς προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή, για παράδειγμα για να σας αποτρέψει από τη μεταφόρτωση οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρήστη, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη απέναντί σας.

Γενικές διατάξεις

Αποδέχεστε ότι η μη εξουσιοδοτημένη χρήση, από μέρους σας, των Υπηρεσιών ή των Πλατφορμών μας μπορεί να οδηγήσει σε ανεπανόρθωτη ζημιά για τη Skyscanner ή/και τις θυγατρικές της εταιρείες ή τους δικαιοπαρόχους της για την οποία οι οποιεσδήποτε χρηματικές αποζημιώσεις θα ήταν ανεπαρκείς. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση τέτοιας μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, εμείς και οι θυγατρικές μας εταιρείες ή/και οι δικαιοπαρόχοι μας (ανάλογα με την περίπτωση) θα έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε, πέραν των οποιωνδήποτε άλλων διαθέσιμων ένδικων μέσων, την άμεση λήψη ασφαλιστικών μέτρων εναντίον σας.

Η ακυρότητα ή μη εκτελεστότητα οποιασδήποτε διάταξης (εν όλω ή εν μέρει) των παρόντων όρων δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα ή εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων (εν όλω ή εν μέρει). Το σύνολο ή μέρος οποιασδήποτε διάταξης η οποία θεωρείται από αρμόδιο δικαστήριο ως άκυρη ή ανεφάρμοστη θα θεωρείται ότι έχει διαγραφεί από τους παρόντες όρους.

Οι παρόντες όροι αφορούν εσάς προσωπικά. Δεν θα δικαιούστε να εκχωρήσετε τους παρόντες όρους, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.

Οι παρόντες όροι αντιπροσωπεύουν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εμάς και εσάς και αντικαθιστούν όλους και οποιουσδήποτε προηγούμενους όρους, προϋποθέσεις, συμφωνίες και ρυθμίσεις όσον αφορά τη χρήση, από μέρους σας, των Υπηρεσιών ή των Πλατφορμών μας.

Θα ενεργούμε άμεσα σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποιο Περιεχόμενο Χρήστη παραβιάζει τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση που γνωρίζετε ή υποπτεύεστε οποιεσδήποτε παράνομες δραστηριότητες, επικοινωνήστε μαζί μας στο Κέντρο εξυπηρέτησής μας.

Οποιαδήποτε παράληψη, από εμάς, να επιβάλουμε οποιουσδήποτε από τους παρόντες όρους, δεν θα συνιστά παραίτηση από αυτούς και δεν θα περιορίζει το δικαίωμά μας να επιβάλουμε οποιουσδήποτε από τους παρόντες όρους σε μεταγενέστερο στάδιο.

Οποιαδήποτε άτομα δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη στους παρόντες όρους δεν θα έχουν κανένα δικαίωμα να επιβάλουν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων.

Ανεξάρτητα από τη χώρα από την οποία αποκτάτε πρόσβαση σε ή χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες ή τις Πλατφόρμες μας, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, οι παρόντες όροι και η από μέρους σας χρήση θα πρέπει να ρυθμίζονται σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας και θα θεωρείται ότι έχετε υποβληθεί στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αγγλίας και της Ουαλίας για την επίλυση τυχόν διαφορών που μπορεί να προκύψουν δυνάμει του παρόντος. Εάν χρησιμοποιείτε τις πλατφόρμες ή τις υπηρεσίες για εμπορικούς σκοπούς ή μέσω μη εξουσιοδοτημένου προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή όπως περιγράφεται περαιτέρω και απαγορεύεται σύμφωνα με την ενότητα «Χρήση των υπηρεσιών μας» των παρόντων Όρων, τότε υποβάλλεστε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αγγλίας και της Ουαλίας για τυχόν διαφορές που προκύπτουν, εκτός αν υπάρχει υφιστάμενη εμπορική συμφωνία μεταξύ μας που διέπει την από μέρους σας χρήση και η οποία καθορίζει κάτι διαφορετικό.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Skyscanner ή έχετε οποιεσδήποτε εισηγήσεις σχετικά με το πώς μπορούν να βελτιωθούν οι Υπηρεσίες ή οι Πλατφόρμες μας, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησής μας. Εναλλακτικά, μπορείτε να μας γράψετε στο Quartermile One, 15 Lauriston Place, Edinburgh EH3 9EN, σημειώνοντας την επιστολή υπόψη του «Επικεφαλής Νομικού Λειτουργού» μας.